12/05/2024: Mở máy chủ S93. Mở đua TOP S93

10/04/2024: Mở máy chủ S92. Mở đua TOP S92

26/03/2024: Mở máy chủ S91. Mở đua TOP S91

10/03/2024: Mở máy chủ S90. Mở đua TOP S90

24/02/2024: Mở máy chủ S89. Mở đua TOP S89

08/02/2024: Mở máy chủ S88. Mở đua TOP S88

20/01/2024: Mở máy chủ S87. Mở đua TOP S87

06/01/2024: Mở máy chủ S86. Mở đua TOP S86

23/12/2023: Mở máy chủ S85. Mở đua TOP S85

08/12/2023: Mở máy chủ S84. Mở đua TOP S84

25/11/2023: Mở máy chủ S83. Mở đua TOP S83

04/11/2023: Mở máy chủ S82. Mở đua TOP S82

25/08/2023: Ra mắt sách Kì Lân Tí mới, 3 loại Tâm Pháp mới. Danh hiệu 120W điều chỉnh lại thành 100W.

12/08/2023: Mở máy chủ S76. Mở đua TOP S76

29/07/2023: Mở máy chủ S75. Mở đua TOP S75

01/06/2023: [Chính thức] Cụm Server 1: S1-S70. Cụm Server 2: S71-Mới nhất

10/04/2022: Mở cường hóa trang bị 1888, 3888, 6888 lên 200 cấp. Trang bị 8888, Đấng Long, Vương Phụng lên 300 cấp. Trang bị 9999 lên 400 cấp.Tăng sức mạnh toàn bộ BOSS vàng khóa.

27/06/2021: Update trang bị mới, mở cường hóa trang bị đến +300

01/01/2021: Sau tháng 12/2020, vui lòng tải MiniClient hoặc 37abc để có thể tiếp tục chơi Game.

2/7/2020: Toàn bộ Bất bại được bổ sung thêm các thuộc tính Sinh lực, tấn công, phòng thủ... như các long văn khác.
Bất bại LV1: Giảm toàn bộ sát thương 5%. Có thể cộng dồn, giới hạn 100%.
Bất tử LV1: Khi bị tấn công có 1% tỉ lệ hồi phục 10% sinh lực. Mỗi 30s tác dụng 1 lần. Tỉ lệ hồi phục cộng dồn trong mỗi long văn số lượng lớn tối đa 100%

28/9/2019: Cập nhật chuỗi sự kiện 2019. Mở tiến hóa Long Văn bậc 10.

2/8/2019: Tăng hiệu quả lợi ích đơn giúp tăng EXP nhanh hơn.

11/07/2019: Update trang bị, danh hiệu mới.

30/06/2019: Cập nhật phiên bản H70 mới, Free 1 tỉ KNB.

21/06/2019: Cập nhật phiên bản H50, thêm nhiều tính năng mới, fix một số lỗi.

17/06/2019: Open Beta.

10/05/2019: Close Beta & Cập nhật phiên bản H20.