29/10/2019: Mở máy chủ S5. Mở đua TOP S5.

28/9/2019: Cập nhật chuỗi sự kiện 2019. Mở tiến hóa Long Văn bậc 10.

3/9/2019: Mở máy chủ S4. Gộp cụm máy chủ S1,S2,S3.

3/8/2019: Mở máy chủ S3.

2/8/2019: Tăng hiệu quả lợi ích đơn giúp tăng EXP nhanh hơn.

16/07/2019: Cập nhật phiên bản H70 độc quyền, Thông Linh hệ thống, Thiên Kiếp, Chiến Giáp mới nhất.

11/07/2019: Mở Server 2. Update trang bị, danh hiệu mới.

30/06/2019: Cập nhật phiên bản H50 mới, Free 1 tỉ KNB.

24/06/2019: Mở Server 1.

21/06/2019: Cập nhật phiên bản H40, thêm nhiều tính năng mới, fix một số lỗi.

17/06/2019: Open Beta.

10/05/2019: Close Beta & Cập nhật phiên bản H20.