DMCA.com Protection Status

Kì lân tím - Phong Vân CHOIFREE

Đăng bởi Sở Sở - 12 giờ trước.

Chào mừng Quý thiếu hiệp đã đến với Phong Vân CHOIFREE.

Bộ Kinh Vân bị Hùng Bá đánh nát cánh tay trái. Vu Nhạc thương tình, nhờ Thần Y chặt tay trái của mình và nối lại cho Bất Khốc Tử Thần. Từ đó xuất hiện Kỳ Lân Tím.

Kỳ Lân Tím sẽ tăng thuộc tính Lực Chiến vĩnh viễn cho chủ nhân.

Điều kiện: Thiếp Hiệp từ cấp 65 trở lên.

Tiến cấp: Trong giao diện của Kỳ Lân Tím, sẽ có Tiến cấp và Tự tiến cấp, 2 hình thức này có hiệu quả như nhau. Có đủ nguyên liệu sẽ có thể tiến hành tiến cấp.

Tiến cấp và Tự tiến cấp Kỳ Lân Tím:

Nguyên liệu tiến cấp: là Đá Kỳ Lân. Thiếu Hiệp có thể dùng điểm rèn luyện Bang, điểm vinh dự, điểm năng động để đổi, hoặc có thể nhận thông qua vượt ải phó bản lần đầu. Ngoài ra có thể dùng vàng hoặc vàng khóa mua trong cửa hàng.

Tiến cấp Kỳ lân Tí sử dụng hệ thống chúc phúc, mỗi nguyên liệu tiến cấp có thể đạt đến 100% điểm chúc phú, điểm chúc phúc càng cao, sau khi sử dụng nguyên liệu tiến cấp xác suất tiến cấp càng lớn! Khi điểm chúc phúc đầy, nghĩa là tiến cấp thành công!

Điểm chúc phúc Kỳ Lân Tím sẽ reset lại trong 1 chu kỳ nhất định, do đó khuyến cáo hoàn thành tiến cấp Kỳ Lân Tím 1 lần, để tránh lỡ mất thời gian tiến cấp, dẫn đến mất điểm chúc phúc.

1. Kì Lân Tím bậc 1 - Thần Tí:

Kì Lân Tím bậc 1 - Thần Tí

2. Kì Lân Tím bậc 2 - Du Kỳ:

Kì Lân Tím bậc 2 - Du Kỳ

3. Kì Lân Tím bậc 3 - Lân Uy:

Kì Lân Tím bậc 3 - Lân Uy

4. Kì Lân Tím bậc 4 - Chấn Thiên:

Kì Lân Tím bậc 4 - Chấn Thiên

5. Kì Lân Tím bậc 5 - Lạc Nhật:

Kì Lân Tím bậc 5 - Lạc Nhật

6. Kì Lân Tím bậc 6 - Chu Tiên:

Kì Lân Tím bậc 6 - Chu Tiên

7. Kì Lân Tím bậc 7 - Thí Thần:

Kì Lân Tím bậc 7 - Thí Thần

8. Kì Lân Tím bậc 8 - Nghịch Thiên:

Kì Lân Tím bậc 8 - Nghịch Thiên

9. Kì Lân Tím bậc 9 - Diệt Thế:

Kì Lân Tím bậc 9 - Diệt Thế

9. Kì Lân Tím bậc 10 - Ảo Thần:

Kì Lân Tím bậc 10 - Ảo Thần

Phong Vân CHOIFREE - Chúc bạn chơi game vui vẻ!