DMCA.com Protection Status

Phi Phong - Phong Vân CHOIFREE

Đăng bởi Sở Sở - 12 giờ trước.

Chào mừng Quý thiếu hiệp đã đến với Phong Vân CHOIFREE.

Trong Phong Vân,Phi Phong là chiếc áo choàng giúp các Thiếu Hiệp có ngoại hình đẹp mắt, oai phong hơn, Phi Phong còn có thể giúp giảm thuộc tính Ma Thân!

Thiếu Hiệp chỉ cần đạt cấp 71 và hoàn thành hết chuỗi nhiêm vụ chính tuyến cấp đó đó, tính năng Phi Phong sẽ được kích hoạt trong giao diện Nhập Ma.

Sau khi kích hoạt Phi Phong, Thiếu Hiệp có thể tiến hành tiến cấp, mỗi lần tiến cấp thành công (tăng bậc) hình dạng Phi Phong Ma Thần sẽ được tạo mới, đồng thời các thuộc tính cộng thêm cho nhân vật cũng được tăng thêm.

Tiến cấp Phi Phong Ma Thần cần tiêu hao Thiên Tàm Ti, tùy vào bậc của Phi Phong mà tiêu hao số Thiên Tàm Ti khác nhau.

1. Phi Phong bậc 1

Sau khi được kích hoạt, Thiếu Hiệp có thể nhận được Phi Phong Ma Thần - Bậc 1, Phi Phong sẽ tăng 1 lượng lớn thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.

Phi Phong bậc 1

2. Phi Phong bậc 2

Phi Phong bậc 2

3. Phi Phong bậc 3

Phi Phong bậc 3

4. Phi Phong bậc 4

Phi Phong bậc 4

5. Phi Phong bậc 5

Phi Phong bậc 5

6. Phi Phong bậc 6

Phi Phong bậc 6

7. Phi Phong bậc 7

Phi Phong bậc 7

8. Phi Phong bậc 8

Phi Phong bậc 8

9. Phi Phong bậc 9

Phi Phong bậc 9

9. Phi Phong bậc 10

Phi Phong bậc 10

9. Phi Phong bậc 11

Phi Phong bậc 11

Phong Vân CHOIFREE - Chúc bạn chơi game vui vẻ!