DMCA.com Protection Status

Chiến Giáp Mỹ Nhân - Phong Vân CHOIFREE

Đăng bởi Sở Sở - 26 ngày trước.

Chào mừng Quý thiếu hiệp đã đến với Phong Vân CHOIFREE.

Lân Mỹ Nhân sẽ mạnh hơn khi được trang bị Chiến Giáp, giúp gia tăng sức mạnh của mình cũng như chủ nhân. Nhưng việc trang bị có dễ dàng?

Thiếu Hiệp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Băng Ngọc Vạn Năm ở cấp 55, hệ thống sẽ tự động mở tính năng Thương Long Giáp.

Để tiến cấp Chiến Giáp cần có Thương Long Xá Lợi, trân phẩm này có được từ việc tham gia nhiều hoạt động trong Phong Vân

1. Ma Huyễn Kỳ Lân

Ma Huyễn Kỳ Lân

2. Thương Long Kim Lũ

Thương Long Kim Lũ

3. Thương Long Lưu Hoàn

Thương Long Lưu Hoàn

4. Thương Long Lưu Ly

Thương Long Lưu Ly

5. Thương Long Lăng Ba

Thương Long Lăng Ba

6. Thương Long Nghê Thương

Thương Long Nghê Thương

7. Thương Long Khuynh Thành

Thương Long Khuynh Thành

8. Thương Long Khuynh Quốc

Thương Long Khuynh Quốc

9. Thương Long Nữ Hoàng

Thương Long Nữ Hoàng

10. Thương Long Nữ Thần

Thương Long Nữ Thần

Phong Vân CHOIFREE - Chúc bạn chơi game vui vẻ!