DMCA.com Protection Status

Nhập ma - Phong Vân CHOIFREE

Đăng bởi Sở Sở - 25 ngày trước.

Chào mừng Quý thiếu hiệp đã đến với Phong Vân CHOIFREE.

Phong Trung Chi Thần Nhiếp Phong, vì chúng sinh luyện Ma Đao, tiêu diệt ma đầu Tuyệt Vô Thần. Các Thiếu Hiệp thì sao? Sẵn sàng nhập ma để giúp đỡ kẻ yếu chưa?

Sau khi kích hoạt Nhập Ma thành công, lực chiến nhân vật sẽ tăng gần 60.000 điểm, đồng thời thêm vĩnh viễn 1 số chỉ số, có thể sử dụng bộ kỹ năng mới.

1. Ma thân bậc 1

Sau khi kích hoạt Nhập Ma, biểu tượng Nhập Ma sẽ xuất hiện dưới góc trái màn hình, Thiếu Hiệp có thể chuyển đổi từ người thành ma hoặc ngược lại, sau khi hóa ma cần chờ 30 giây mới có thể trở lại thành người hoặc ngược lại.

Để tăng cấp Ma Thân cần Cuồng Huyết và bạc. Để sở hữu Cuồng Huyết, các Thiếu Hiệp tham gia Phó Bản Kiếm Giới, diệt Boss Ngoài Thành, cây nạp lần đầu (khi diễn ra sự kiện Ma Thân) và sự kiện hàng tuần của Phong Vân.

Ma Thân có 10 cấp, mỗi cấp có 10 sao, tăng đủ 10 sao sẽ lên 1 cấp.

2. Ma thân bậc 2

Ma thân bậc 2

3. Ma thân bậc 3

Ma thân bậc 3

4. Ma thân bậc 4

Ma thân bậc 4

5. Ma thân bậc 5

Thời gian xóa chúc phúc được tính từ Ma Thân cấp 5 trở lên.

Ma thân bậc 5

6. Ma thân bậc 6

Ma thân bậc 6

7. Ma thân bậc 7

Ma thân bậc 7

8. Ma thân bậc 8

Ma thân bậc 8

9. Ma thân bậc 9

Ma thân bậc 9

9. Ma thân bậc 10

Ma thân bậc 10

Phong Vân CHOIFREE - Chúc bạn chơi game vui vẻ!