22/11/2022: Mở máy chủ S59. Mở đua TOP S59

07/11/2022: Mở máy chủ S58. Mở đua TOP S58

23/10/2022: Mở máy chủ S57. Mở đua TOP S57

09/10/2022: Mở máy chủ S56. Mở đua TOP S56

22/09/2022: Mở máy chủ S55. Mở đua TOP S55

09/09/2022: Mở máy chủ S54. Mở đua TOP S54

25/08/2022: Mở máy chủ S53. Mở đua TOP S53

10/08/2022: Mở máy chủ S52. Mở đua TOP S52

25/07/2022: Mở máy chủ S51. Mở đua TOP S51

10/07/2022: Mở máy chủ S50. Mở đua TOP S50

23/06/2022: Mở máy chủ S49. Mở đua TOP S49

06/06/2022: Mở máy chủ S48. Mở đua TOP S48

22/05/2022: Mở máy chủ S47. Mở đua TOP S47

06/05/2022: Mở máy chủ S46. Mở đua TOP S46

20/04/2022: Mở máy chủ S45. Mở đua TOP S45

10/04/2022: Mở cường hóa trang bị 1888, 3888, 6888 lên 200 cấp. Trang bị 8888, Đấng Long, Vương Phụng lên 300 cấp. Trang bị 9999 lên 400 cấp.Tăng sức mạnh toàn bộ BOSS vàng khóa.

04/04/2022: Mở máy chủ S44. Mở đua TOP S44

18/03/2022: Mở máy chủ S43. Mở đua TOP S43

01/03/2022: Mở máy chủ S42. Mở đua TOP S42

10/02/2022: Mở máy chủ S41. Mở đua TOP S41

20/01/2022: Mở máy chủ S40. Mở đua TOP S40

01/01/2022: Mở máy chủ S39. Mở đua TOP S39

14/12/2021: Mở máy chủ S38. Mở đua TOP S38

28/11/2021: Mở máy chủ S37. Mở đua TOP S37

12/11/2021: Mở máy chủ S36. Mở đua TOP S36

26/10/2021: Mở máy chủ S35. Mở đua TOP S35

18/09/2021: Mở máy chủ S34. Mở đua TOP S34. Gộp cụm máy chủ S1-S29

27/06/2021: Update trang bị mới, mở cường hóa trang bị đến +300

01/01/2021: Sau tháng 12/2020, vui lòng tải MiniClient hoặc 37abc để có thể tiếp tục chơi Game.

2/7/2020: Toàn bộ Bất bại được bổ sung thêm các thuộc tính Sinh lực, tấn công, phòng thủ... như các long văn khác.
Bất bại LV1: Giảm toàn bộ sát thương 5%. Có thể cộng dồn, giới hạn 100%.
Bất tử LV1: Khi bị tấn công có 1% tỉ lệ hồi phục 10% sinh lực. Mỗi 30s tác dụng 1 lần. Tỉ lệ hồi phục cộng dồn trong mỗi long văn số lượng lớn tối đa 100%

28/9/2019: Cập nhật chuỗi sự kiện 2019. Mở tiến hóa Long Văn bậc 10.

2/8/2019: Tăng hiệu quả lợi ích đơn giúp tăng EXP nhanh hơn.

11/07/2019: Update trang bị, danh hiệu mới.

30/06/2019: Cập nhật phiên bản H70 mới, Free 1 tỉ KNB.

21/06/2019: Cập nhật phiên bản H50, thêm nhiều tính năng mới, fix một số lỗi.

17/06/2019: Open Beta.

10/05/2019: Close Beta & Cập nhật phiên bản H20.